Działalność społeczno– kulturalna prowadzona przez Spółdzielnię

Spółdzielnia w ramach obowiązującego statutu prowadzi działalność społeczno – kulturalną  z myślą o członkach i o ich rodzinach. Zadanie jakie ma do zrealizowania   ma  na celu pomoc w organizowaniu czasu wolnego dla członków  Spółdzielni  i ich rodzin  oraz  tworzenie więzi i integrowanie Członków Spółdzielni. W ramach prowadzonej działalności zorganizowaliśmy:

- wyjścia do Złotoryjskiego Ośrodka Kultury w Złotoryi na spektakl „Kłamstwo” oraz Koncert Muzyki Świata,

- zabawę Mikołajkową dla dzieci członków Spółdzielni, w której uczestniczyły  dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych imprezach  w ramach działalności społeczno – kulturalnej prowadzonej  przez Spółdzielnię.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi