Ważna Decyzja Rady Nadzorczej: Pani Urszula Pawlus Nowym Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi dokonała kluczowego wyboru. Pani Urszula Pawlus została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu, a formalnie funkcję obejmie          1 stycznia 2024 roku.
Decyzja ta wymagała starannej analizy oraz rozwagi ze strony Rady Nadzorczej. Jednak po dokładnym rozważeniu kompetencji, doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania społecznego Pani Urszuli Pawlus, Rada jednomyślnie uznała, że to właśnie ona najlepiej spełnia oczekiwania i potrzeby Spółdzielni.

Życzymy nowej Prezes serii sukcesów oraz owocnej współpracy z całym zespołem zarządzającym Spółdzielnią.

Z poważaniem,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”