Przetarg ofertowy

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT”  w Złotoryi  

przy ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja

ogłasza przetarg ofertowy na najem

lokalu użytkowego nr 4 przy ul. J. Słowackiego 2  

          o pow.  56,10 m2 p.u.                  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej

Lokal położony na niskim parterze budynku mieszkalno – usługowego, składa się   z trzech pomieszczeń,  pomieszczenia socjalnego,  łazienki z wc.

Czynsz za najem nie mniej niż 30 zł/m2 p.u. netto.
Najemca zobowiązany będzie oprócz czynszu uiszczać wpłaty za media.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie   do 14 czerwca 2023r. (włącznie do godz. 1500)  w zalakowanej kopercie z napisem „Oferta na najem lokalu użytkowego  w Złotoryi przy ul. J. Słowackiego 2”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące zł.) na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885  do dnia         13 czerwca 2023 r. do  godz. 1500.

Osoba,  której oferta zostanie wybrana winna podpisać umowę w terminie  7 dni od wyboru oferty.  Dla zabezpieczenia pokrycia należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu najemca winien wnieść przed zawarciem umowy kaucję w wysokości dwukrotności czynszu tj. 4 900,00 zł.  

Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje utratę wadium przez oferenta.

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji  dotyczących przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie
pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.

 SKM 224e23052314390 0001

 

 

 20230523 110803