WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW CIEPŁA na dzień 31 grudnia 2022 r.

zmniejszenie kosztów1

 

 

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła i ustalania opłat z tego tytułu dla  lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi” na dzień 31-12-2022 r. został zamknięty 12 miesięczny okres rozliczeniowy kosztów ciepła dla 7 budynków: Podwale 1, 3, 4, Wiosennej 4, 6, J. Słowackiego 4, 9 i 24 miesięczny okres rozliczeniowy dla 6 budynków:  J. Piłsudskiego 27, M. Konopnickiej 8, Boh. Getta Warszawskiego 12/14 w Złotoryi, Raciborowice Górne 1,2,3.
W 2022 roku zostały zróżnicowane ceny gazu dla lokali mieszkalnych i użytkowych.

 1. KOSZTY CIEPŁA ROZLICZANE WG WSKAZAŃ PODZIELNIKÓW KOSZTÓW przez: Firmę ISTA Polska Sp. z o.o. z Krakowa na podstawie faktur dostawcy:

 3 budynki – Osiedle „Miasto”      za 2021r.                           239 288,20 zł

                                                      za 2022r.      lok. miesz.    119 558,31 zł

                                                                           lok. użytk.      28 754,25 zł

7 budynków – Osiedle                   za 2022r                            538 399,69 zł
„J. Słowackiego – S. Reymonta”

Rozliczenie indywidualne kosztów i zużycia ciepła na postawie podzielników kosztów dotyczyło 511 lokali mieszkalnych i 4 lokali użytkowych, w tym :

Osiedle „J. Słowackiego- S. Reymonta”            440 lokali mieszkalnych

Osiedle Miasto                                                     71 lokali mieszkalnych

                                                                                4 lokale użytkowe

Koszt ciepła na ogrzanie 1m2 /m-c we wskazanym okresie rozliczeniowym wyniosły:

1. Osiedle „Miasto”

za rok 2021 lok. mieszkalne

- najniższa w nieruchomości przy ul. Boh. Getta Warszawskiego12/14          4,67 zł/m2

- najwyższa przy ul przy ul. J. Piłsudskiego 27                                                5,34 zł/m2

  za rok 2022 lok. mieszkalne

- najniższa w nieruchomości przy ul. Boh. Getta Warszawskiego12/14          2,52 zł/m2

- najwyższa przy ul przy ul. J. Piłsudskiego 27                                                3,32 zł/m2

                                lok. użytkowe

- najniższa w nieruchomości przy ul. Boh. Getta Warszawskiego12/14          6,61 zł/m2

- najwyższa przy ul przy ul. J. Piłsudskiego 27                                                8,96 zł/m2

2. Osiedle „J. Słowackiego – S. Reymonta”

za rok 2022 lok. mieszkalne

- najniższa w nieruchomości przy ul. J. Słowackiego 4                                  1,73 zł /m2

- najwyższa przy ul. J. Słowackiego 9                                                             2,74  zł /m2

                                                         

 W w/w okresie w systemie ryczałtowym rozliczało się 11 lokatorów, stanowi to ogółem ok. 2 % rozliczonych. Spośród ogółu opomiarowanych lokali mieszkalnych  59  tj. 11,5 % rozliczonych użytkowników  musiało po rozliczeniu wnieść dopłaty – średnia dopłaty wyniosła – 417,00 zł, w poprzednim okresie rozliczeniowym  dopłaty wnosiło 64 użytkowników, średnia dopłaty wyniosła 265,00 zł.

Ogólna kwota dopłat wyniosła-  24 597,61zł.

Zwroty nadpłaconej zaliczki otrzymało ogółem 452 użytkowników

- ogólna kwota do zwrotu wyniosła  257 211,96 ,

- średnia zwrotów   569,00 zł.

 Dla lokali użytkowych 100% rozliczonych użytkowników musiało po rozliczeniu wnieść dopłaty – średnia dopłaty wyniosła 2794,13 zł. Tak wysokie dopłaty wynikły ze wzrostu  stawek dla podmiotów gospodarczych w 2022 roku.

        Jednocześnie informujemy, że zaliczki na centralne ogrzewanie były zróżnicowane dla każdej nieruchomości, a lokatorzy rozliczający się w systemie ryczałtowym wnosili opłatę za centralne ogrzewanie  wyższą w stosunku do ustalonych zaliczek na poszczególnych nieruchomościach zgodnie z Regulaminem ” Rozliczania kosztów ciepła i ustalania opłat  z tego tytułu dla  lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.

II. KOSZTY CIEPŁA ROZLICZANE WG POWIERZCHNI-rozliczone przez Spółdzielnię.

ROZLICZONO ogółem 68 lokali w Raciborowicach Górnych 1,2,3

Poniesione koszty na c.o. za okres od 01.01.2021 - 31.12.2022 r. wg cen dostawcy brutto na podstawie zapłaconych faktur dla budynków nr 1,2,3 w Raciborowicach Górnych na c.o.  zamknęły się kwotą 503 271,03 zł (318 839,11 zł za 2021r. i 184 431,92 zł za 2022r.)

        Koszt ciepła na ogrzanie 1m2 we wskazanym okresie rozliczeniowym /m-c wyniósł:                                                                                                                                  

za 2021 rok – 7,55 zł/m2,

za 2022 rok – 4,39 zł/m2,

Nadpłaty zaliczek wystąpiły w 68 lokalach mieszkalnych.

W/w wyniki rozliczeń kosztów ciepła wykazują korzystniejsze ceny ciepła stosowane przez WPEC S.A. w Legnicy w stosunku do cen gazu. Spadek cen gazu dla lokali, do których ciepło jest dostarczane z własnych kotłowni (gaz) w 2022 roku wynika ze zmian dostawcy gazu z firmy FORTUM na firmę PGNiG.

Opr. Kierownik GZM- Grzegorz Markiewicz