Zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni

Z dniem 30 kwietnia 2022 r. zakończyła swoją ponad 35 letnią pracę Pani Cecylia Król - jako Członek Zarządu - Kierownik działu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Z dniem 30 czerwca 2022 r. po ponad 34 latach zakończyła pracę Pani Grażyna Mroczkowska – Członek Zarządu – Główny Księgowy.

Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę o powołaniu od 01 lipca 2022 r. na Członka Zarządu – Główną Księgową - Panią Jolantę Maślaną- długoletniego pracownika spółdzielni      w dziale księgowości. Prezesem Zarządu Spółdzieli pozostaje nadal Marian Kret.

Rada Nadzorcza i pracownicy spółdzielni podziękowali odchodzącym Paniom za długoletnią pracę i wniesiony duży wkład dla złotoryjskiej spółdzielni mieszkaniowej i jej członków. Opr. MK.