Nabór ofert na stanowisko Kierownika Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGAT" w Złotoryi 
 ul. J.Słowackiego 2, 59-500 Złotoryi

ogłasza nabór ofert

na stanowisko Kierownika Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

  1. Wymagania:
  • wykształcenie wyższe lub średnie budowlane lub techniczne,
  • 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  • umiejętność pracy z programami komputerowymi,

            Dodatkowwe atuty:

  • uprawnienia budowalane,
  • znajomość zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej.
  1. Zgłoszenie pisemne winno zawierać:
  • CV z fotografią,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na tym stanowisku.

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni 59-500 Złotoryja, ul J. Słowackiego 2 lub pocztą.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (76) 8783-990 lub (76) 8783-747.