LIKWIDACJA JUNKERSÓW ROZPOCZĘTA

W Biuletynie Spółdzielczym nr 67 (Lato 2021) zamieściliśmy obszerną informację o podjętych działaniach w zakresie likwidacji junkersów i wykonaniu instalacji podgrzania wody wykorzystując dostarczane ciepło przez dostawcę WPEC S.A. w Legnicy do budynków na osiedlu Hoża – Słowackiego w Złotoryi.

Przygotowanie całego przedsięwzięcia rozpoczęło się w 2020 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 25/2020 z dnia 28-04-2020 r. W opisanym wyżej artykule  wykazaliśmy mocne strony i argumenty dla tego przedsięwzięcia (bezpieczeństwo, wygoda, wysokie ceny gazu, komfort użytkowników lokali). Przypominamy, że całe zadanie jest zaplanowane na okres 2021 do 2023 r. Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku  przy udziale wybranego wykonawcy w ramach przetargu i dostawcy ciepła (WPEC Legnica) wykonaliśmy prace związane z likwidacją junkersów i montażem instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych przy ul. Letniej 4 i ul. Jesiennej 1 w Złotoryi (I etap). W ramach tych prac zamontowany został przez dostawcę ciepła moduł do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym przy ul. Letniej 4. Prace przy realizacji instalacji c.w.u. i likwidacji junkersów przebiegały    w ogólnej ocenie bez zakłóceń. Piony instalacji ciepłej wody użytkowej prowadzone są w szachtach lub w przewodach spalinowych  (zdjęcia poniżej). Miejsca usytuowania otworu umożliwiającego montaż wodomierza ciepłej wody był uzgadniany przez wykonawcę zadania na bieżąco  z użytkownikami lokali. W przypadku odmowy przez członka spółdzielni (użytkownika lokalu) likwidacji junkersu i wykonania instalacji ciepłej wody, po zakończeniu zadania zostanie on powiadomiony pisemnie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za eksploatowane urządzenie, będzie zobowiązany do corocznego przeglądu junkersa o jego sprawności przez uprawnionego instalatora gazowego i ponoszenia kosztów tej usługi.  W budynku wielolokalowym należy pamiętać o bezpieczeństwie swoim i wszystkich współlokatorów budynku. Przy montażu instalacji centralnej ciepłej wody jest demontowany piecyk gazowy, zamurowany wlot spalin, w zależności od warunków technicznych  w dogodnym miejscu jest wykonany otwór w ścianie do szachtu lub komina spalinowego,   z którego  wyprowadzane są rury podłączeniowe do istniejącej w mieszkaniu instalacji ciepłej wody. Został zamontowany także wodomierz ciepłej wody, który bardzo często mieścił się  w obrębie  zdemontowanej płytki ceramicznej. W roku 2022 planowana jest kontynuacja zadania dalszej likwidacji junkersów i montaż instalacji ciepłej wody w budynkach przy ul. J. Słowackiego 2, 4, 6, Wiosennej 4,6, Hożej 5 i ul. Letniej 1, 2, 3, 5. W roku 2023 planujemy zakończyć likwidację junkersów w budynkach przy ul. Podwale 1, 3, 4 i ul. J. Słowackiego 9. W budynkach tych WPEC planuje zamontowanie węzłów cieplnych przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Likwidacja junkersów oprócz polepszenia wentylacji ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników lokali. Odpowiednio wyregulowany system instalacji ciepłej wody zapewnia stałą jej temperaturę. Montaż centralnej ciepłej wody zapewni spokojne i bezpieczne zamieszkiwanie w budynkach liczących już po kilkadziesiąt lat.   W trakcie likwidacji junkersów okazało się, że w niektórych lokalach były junkersy 20-letnie, wycofane już ze sprzedaży i serwisowania, co stwarzało duże niebezpieczeństwo ich eksploatacji.

Zapytaliśmy lokatorów, co sadzą o likwidacji junkersów?

Pan Mieczysław Skrzeczek – mieszkaniec budynku ul. Jesienna 1 w Złotoryi.                 

Oceniam, że likwidacja junkersów jest dobra, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców  i wygodę. Stare junkersy były już niesprawne i zagrażały naszemu bezpieczeństwu. Miałem pytania gdy to zadanie było planowane, co do cen gazu i ceny podgrzania wody. Dzisiaj ze względu na duże podwyżki gazu, nawet kilkadziesiąt procent, jestem zadowolony z tego przedsięwzięcia. Nie muszę się martwić o junkers, jego bezpieczeństwo i mam z tym wygodę.

Pan Piotr Kubów – mieszkaniec budynku ul. Letni 4 w Złotoryi.                                                             

Jestem zadowolony, że zlikwidowano junkersy. Nie czuję teraz w łazience gazu, nie ma szumu gazu, a woda ciepła jest podawana od razu. Mieszkamy bezpiecznie, kiedyś w mojej łazience pękła przy junkersie wężownica i mogło dojść do niebezpieczeństwa. Mam też zainstalowany wodomierz na ciepłą wodę i na bieżąco płacę za siebie. Jestem zadowolony              z pracowników firmy, która wykonywała usługę likwidacji junkersów i montażu instalacji ciepłej wody.  Opr. CK.