WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW CIEPŁA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z regulaminem Rozliczania Kosztów Ciepła i Ustalania Opłat z tego tytułu dla lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi w marcu br. został zamknięty 12 miesięczny okres rozliczeniowy kosztów centralnego ogrzewania dla 13 budynków wielorodzinnych.

 

Wyniki indywidualnego rozliczenia c.o. za w/w okres otrzymali mieszkańcy budynków przy ulicy:
Podwale 1, 3, 4, Wiosennej 4, 6, J. Słowackiego 4, 9, J. Piłsudskiego 27, M. Konopnickiej 8, Boh. Getta Warszawskiego 12/14 w Złotoryi.
oraz w mieszkańcy budynków nr 1,2,3 w Raciborowicach Górnych .

Poniesione koszty na c.o. za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018 r. wg cen dostawców brutto na podstawie zapłaconych faktur zamknęły się kwotą 735 989,34 zł
w tym:

I. KOSZTY CIEPŁA ROZLICZANE WG WSKAZAŃ PODZIELNIKÓW KOSZTÓW przez: Firmę ISTA Polska Sp. z o.o.-z Krakowa na podstawie faktur Dostawcy

zamknęły się kwotą 631 105,16 zł
w tym dla:
7 budynków -Osiedla „J. Słowackiego- S. Reymonta” 534 395,02 zł
3 budynki - Osiedle „Miasto” 96 710,14 zł


Rozliczenie indywidualne kosztów i zużycia ciepła na postawie podzielników kosztów dotyczyło 508 lokali ,
w tym :
Osiedle „J. Słowackiego- S. Reymonta” 435 lokali,
Osiedle Miasto 73 lokale

Koszt ciepła na ogrzanie 1m2 /m-c we wskazanym okresie rozliczeniowym wyniosły:

1. Osiedle „J.Słowackiego – S.Reymonta”-
-najniższa w nieruchomości przy ul. J.Słowackiego 4 1,65 zł /m2,
- najwyższa przy ul. J.Słowackiego 9 2,64 zł /m2,

2. Osiedle „Miasto”-
- najniższa w nieruchomości przy ul.Boh.Getta Warszawskiego12/14 1,84 zł/m2
- najwyższa przy ul przy ul. J. Piłsudskiego 27 2,32 zł/m2

W w/w okresie w systemie ryczałtowym rozliczało się 13 lokatorów, stanowi to ogółem ok. 2 % rozliczonych.
Spośród ogółu mieszkań opomiarowanych 64 tj. 13 % rozliczonych użytkowników musiało po rozliczeniu wnieść dopłaty – średnia dopłaty wyniosła – 265,00 zł, w poprzednim okresie rozliczeniowym dopłaty wnosiło 81 użytkowników, średnia dopłaty wyniosła 284,44 zł.

Ogólna kwota dopłat wyniosła- 16 960,17zł.

Zwroty nadpłaconej zaliczki otrzymało ogółem 444 użytkowników
- ogólna kwota do zwrotu wyniosła 221 875,33 zł,
- średnia zwrotów 499,71 zł.
Jednocześnie informujemy, że zaliczki na centralne ogrzewanie były zróżnicowane dla każdej nieruchomości, a lokatorzy rozliczający się w systemie ryczałtowym wnosili opłatę za centralne ogrzewanie wyższą w stosunku do ustalonych zaliczek na poszczególnych nieruchomościach zgodnie z Regulaminem ” Rozliczania Kosztów Ciepła i Ustalania Opłat z tego tytułu dla lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.

 

II. KOSZTY CIEPŁA ROZLICZANE WG POWIERZCHNI-rozliczone przez Spółdzielnię.

ROZLICZONO ogółem 68 lokali w Raciborowicach Górnych 1,2,3
Poniesione koszty na c.o. za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018 r. wg cen dostawcy brutto na podstawie zapłaconych faktur dla budynków nr 1,2,3 w Raciborowicach Górnych na c.o. zamknęły się kwotą 104 884,18 zł, w roku 2017 koszty c.o. 133 615,96zł.
Koszt ciepła na ogrzanie 1m2 w wskazanym okresie rozliczeniowym /m-c,
wyniósł 2,41 zł/m2, w roku 2017 koszt ogrzania m2/m-c wynosił-3,08 zł.
Nadpłaty zaliczek wystąpiły w 68 lokalach mieszkalnych.